Förmånsvärde & avdrag

Använder du bilen utanför tjänsten räknas den som en förmån och måste enligt Skatteverket beskattas. Denna beskattning kallas förmånsvärde och läggs på den månatliga inkomsten varje månad.

Bra att veta om förmånsvärde

Förmånsvärdet beräknas i grunden på samma sätt för alla bilar. Men som alltid finns det några undantag: bilar med ett SKV-pris som är högre än 7,5 basbelopp (basbeloppet år 2009 är 42 800 kronor) samt bilar äldre än sex år. Om föraren kör bilen mer än 3 000 mil i tjänsten per år kan en nedsättning av förmånsvärdet göras ned till 75 procent av ursprungsvärdet. En sådan ansökan måste skötas av arbetsgivaren. Basbeloppet år 2012 är 44 000 kronor.

Bra att veta om avdragsrätt

Enligt huvudregeln ska föraren betala allt drivmedel för sin tjänstebil och skriva reseräkning till arbetsgivaren för de mil som körs i tjänsten. I detta fall får föraren för närvarande 9,50 kronor per mil i skattefri ersättning för bensin och 6,50 kronor för diesel. Har du mer än 5 km till arbetet och sparar två timmar tur och retur på att ta bilen, får du dra av för dina resor till och från arbetet i självdeklarationen. Avdraget görs för närvarande med 9,50 kronor per mil för bensin och 6,50 kronor per mil för diesel.

Du får även göra avdrag för dessa resor om bilen används i tjänsten minst 160 dagar under året och körs minimum 300 mil, oavsett om mil eller tidsvinst ej uppfylls. Detta gäller bara belopp som överstiger grundavdraget på 8 000 kronor.

För aktuella avdragsregler, se Skatteverkets hemsida.

Bra att veta om fri bränsle

Din arbetsgivare kan betala all bränsle för dig, både privat och i jobbet. Men som förare måste du skatta för de privatmil du kör. Bränsleförmånen är motsvarande bränslepriset plus 20 procent. Även om du har fritt bränsle får du göra avdrag enligt ovan för resor till och från arbetet i självdeklarationen.