Leasing

Leasing är en av de vanligaste och i många avseenden den bästa finansiella lösningen för företag och enskilda näringsidkare. Eftersom ni hyr bilen av oss, behöver ni inte binda upp kapital i ett bilinnehav, utan kan istället låta pengarna jobba i företaget.

Finansiell leasing

Leasing är en av de vanligaste och i många avseenden den bästa finansiella lösningen för företag och enskilda näringsidkare. Eftersom ni hyr bilen av oss, behöver ni inte binda upp kapital i ett bilinnehav, utan kan istället låta pengarna jobba i företaget.

Budgetera enkelt och lyft 50 procent av momsen

Leasingavgifterna är lätta att budgetera och är avdragsgilla i bokföringen. Under förutsättning att ditt företag är momspliktigt får företaget dra av 50 procent av momsen på leasingavgiften för personbilar och i vissa fall hela momsen för lätta lastbilar.

Restvärde och leasingavgift

Vid leasingavtalets ingång fastställs ett restvärde som bilen ska ha vid avtalets slut, anpassat till beräknad körsträcka och beräknat framtida värde. När bilpris, restvärde och avtalstid är fastställt, kan leasingavgiften beräknas. Vanligaste längden på ett leasingavtal är 24 till 48 månader. När avtalet upphör är det ditt företag som ansvarar för restvärdet. Företaget anvisar någon som köper bilen och en avräkning görs.

Komplettera avtalet som du önskar

Varje företag är unikt och därför ger vi dig stora möjligheter att anpassa finansieringsbehovet. Genom vårt samarbete med Toyota Financial Services skräddarsyr vi ert bilinnehav efter behov, exempelvis med service och reparationer till en fast månadskostnad.

Fullservice Leasing

Komplettera med service och reparationer. Oavsett vilken Toyota eller vilket leasingavtal du väljer, kan det kompletteras med service och försäkring till en fast månadskostnad. Det ger dig frihet att koncentrera dig i lugn och ro på din verksamhet medan vi tar hand om bilens service och eventuella reparationer.

När fullserviceleasingsavtalet upphör återlämnas bilen inklusive all utrustning till oss som levererat bilen. Förutsatt att bilen är i normalt skick, med hänsyn till normalt slitage och körsträckan stämmer med den överenskomna, tillkommer ingen extra kostnad.

Operationell Leasing

Toyota Fleet Lease – så enkelt det kan bli! Med Toyota Fleet Lease kan ditt företag få operationell leasing med bekväm och effektiv biladministration. Som kund tar företaget ingen restvärdesrisk, ni behöver därför inte oroa er för att avtalets restvärde inte skulle motsvara bilens marknadsvärde vid avtalets slut. Det är dessutom bekvämt eftersom de flesta bilomkostnader ingår. Så enkelt det kan bli.

Månadskostnaden är fast och därför lätt att budgetera

Avtalstiden är normalt 36 månader och månadskostnaden baseras på bilmodell, eventuell extrautrustning och hur många mil bilen förväntas köras per år. Bränslefakturan kan kopplas till samma månadsfaktura. Det ger dig frihet att i lugn och ro kunna koncentrera dig på din verksamhet.

En fast leasinghyra inkluderar följande:

  • Finansiering till fast ränta
  • Restvärdesgaranti
  • Toyota Bilförsäkring
  • Service, underhåll och däck
  • Hantering av företagets omkostnadsfakturor, förmånsvärden och drivmedelskort etc.
  • Rådgivning angående miljöbilar, policyutveckling, regelverk och skatter.
  • Webbapplikationer för att hämta rapporter och lämna körjournal.

Operationell leasing enligt internationell standard

Produkten är operationell leasing enligt internationell redovisningsstandard (IAS och US GAAP), d.v.s. leasingobjekten ska inte tas upp i balansräkningen. Det innebär att företaget hyr bilen och efter avtalstidens slut återlämnas bilen utan att någon restvärdesavräkning sker. När avtalstiden upphör återlämnas bilen inklusive all utrustning till oss som levererat bilen där bilens skick samt mätarställning kontrolleras. I god tid före avtalstidens slut hör vi av oss för att du, om du så vill, ska kunna välja ut en ny bil.