Serviceavtal

ETT BÄTTRE BILÄGANDE

Lindströms Bil Serviceavtal ger dig många fördelar:

– Rabatt på service
– Fast månadskostnad
– Fri lånebil vid service
– Prisskydd under avtalsperioden 

Lindströms Bil Serviceavtal kan endast tecknas på fabriksnya bilar. Service som omfattas utförs på någon av våra anläggningar i Skövde, Falköping, Alingsås, Trollhättan, Borås eller Jönköping.

 • Kund som tecknar serviceavtalet är prisskyddad under hela avtalsperioden.
 • Avtalet gäller endast under 36 månader och kan därefter inte förlängas.
 • Avtalet skrivs på en beräknad körsträcka under perioden, se aktuell prislista.
 • Månadskostnaden är fast under hela avtalsperioden.
 • Vid tecknande av serviceavtal ingår lånebil vid servicetillfället, lånebil måste förbokas.

Vill du veta mer eller har frågor, vänligen kontakta våra säljare.
serviceavtal_box_prisfr
Följande ingår i avtalet

 • Service enligt ordinarie serviceplan för respektive modell enligt Toyotas rekommendationer.
 • Samtliga kontrollpunkter enligt respektive bilmodells servicebok.
 • Arbets- och materialkostnader uppkomna vid servicetillfället såsom servicesatser, byte av vätskor och oljor.
 • Påfyllning av alla vätskor och oljor vid servicetillfället ingår efter behov såsom spolarvätska och frostskyddsmedel.
 • Vi använder alltid helsyntetisk motorolja för lägsta bränsle – förbrukning och miljöpåverkan.
 • Byte av torkarblad samt trasiga glödlampor ingår efter behov vid servicetillfället.
 • Service enligt Toyotas rekommendation för respektive bilmodell, antingen på milintervall alternativt minst var 12:e månad.
 • Det åligger föraren/bilägaren att boka in bilen för service vid rätt tidpunkt enligt avtal.