Toyota Way

Det har skrivits mer än hundra böcker om Toyota. Toyotas värderingar intresserar många människor och företag. En sak är säker: Toyotas fem värderingar, grunden i Toyota Way, har hjälpt Toyota i motgångar och till framgångar. Lika intressant är att Toyota Way går att tillämpa på ett mindre, lokalt företag – som Lindströms Bil. Vi på Lindströms Bil försöker driva vår verksamhet efter Toyota Way. Värderingarna är lätta för alla att förstå och de hjälper oss i både motgång och till framgång.

Värderingarna i Toyota Way:

Kaizen – ständig förbättring

Kaizen är ett begrepp inom management myntat av Taiichi Ohno, ”fadern” till Toyotas produktionssystem. I Sverige används ordet främst om ett förhållningssätt till kvalitet inom företag, där aktiviteterna ständigt förbättras genom många små modifieringar. Kaizen innebär alltså strävanden efter kontinuerlig förbättring. Målet med kaizen är att minska slöseri inom företaget, det vill säga eliminera moment som innebär kostnader utan att de tillför något värde. Åtgärderna inom kaizen begränsas inte till det enskilda företaget utan omfattar också såväl leverantörer som personalens hälsa och välmående utanför arbetsplatsen.

I varje Toyota-fabrik över hela världen finns ett snöre vid det löpande bandet. Drar någon i det så stannar hela produktionen. Ändå uppmanas medarbetarna att dra i snöret så fort de upptäcker något fel eller är det minsta osäker på någon detalj. Målet är att man aldrig ska producera en felaktig produkt. Vägen dit är att öka ansvarskänslan hos varje enskild medarbetare för att de ska undvika misstag och för att de ska påtala fel eller tveksamheter redan när de uppstår. Man söker inga syndabockar. I stället betraktar man fel som möjligheter till lärande. Om inte felen kommer upp till ytan kan ju ingen förbättring ske.

”Får man verkligen stoppa produktionen?”. Ja, det får man. Faktum är att Toyota ibland skickar anställda på mental träning för att de skall våga dra i snöret. Allt för att du ska få en bil som är fri från inbyggda fel.

Genchi Genbutsu – gå och se själv

Genchi Genbutsu är en japansk fras som betyder ”gå och se själv” och den är en central del av Toyota Way. Den bygger på att det enda riktiga sättet att förstå ett problem, är att gå till platsen för problemet och där lösa det. Genchi Genbutsu utgör också en grundläggande skillnad mellan västerländsk och japanska ledarstil. Medan man i väst mer arbetar med att samla kunskap från kontoret eller i styrelserummet, så går japanska chefer till den plats där problemet har uppstått – fabriksgolvet, för att samla information.

Genchi Genbutsu skall leda till:

  • Snabbare åtgärder
  • Rätt åtgärder
  • Ett mer standardiserat arbetssätt
  • En väl dokumenterad historik

Man kan lättare hitta källan till problem om man ställer sig frågan ”Varför?”. Toyota gör det minst fem gånger. Exempel:

  1. Det är en oljefläck på golvet. Varför?
  2. För att en maskin läcker olja. Varför läcker den olja?
  3. För att packningen är sönder. Varför är den sönder?
  4. För att packningarna inte är tillräckligt bra. Varför är de inte det?
  5. För att de valdes på grund av lågt pris. Varför valdes de på grund av lågt pris? 

…och så vidare.

Svaret på det sista ”Varför?” här ovan kan vara att inköparna premieras för kortsiktiga besparingar. Alltså måste vi ändra sättet som vi värderar våra inköpare på om vi vill slippa problem med olja på golvet och trasiga maskiner. Hade vi bara nöjt oss med ett eller två ”Varför?” hade den enda åtgärden blivit att torka upp oljan och byta packning. Men själva orsaken till problemet skulle fortfarande ha funnits kvar.

Utmaningar

Det krävs mod och kreativitet för att klara alla utmaningar och uppnå våra mål.

Respekt

Respektera medarbetare, leverantörer, konkurrenter, miljö och omvärld. Gör allt för att förstå, acceptera, ta ansvar och skapa ömsesidigt förtroende.

Teamwork

Det börjar alltid med människor. Vi ska stimulera både personlig och professionell utveckling för individen och teamet.