Förbesiktning

När din bil är tre år gammal ska den besiktigas för första gången. Andra besiktningen sker när bilen är fem år, därefter en gång om året. Lindströms Bil hjälper dig att se till att din bil är i gott skick inför besiktningen, så att du slipper den kostnad och det besvär en ombesiktning innebär.

På Lindströms Bil kan vi göra en kostnadsfri förbesiktning av din bil för att se till att den är i gott skick inför Svensk Bilprovnings besiktning. Upptäcker vi något som behöver åtgärdas på din bil vid förbesiktningen kan vi hjälpa dig med det så att du slipper det besvär och den kostnad en ombesiktning innebär.

OBS! Svensk Bilprovning utför sedan hösten 2009 ett nytt moment under besiktningen: en elektronisk miljökontroll där man läser av fel som påverkar bilens utsläpp. Om något fel upptäcks krävs åtgärd och ombesiktning. Även den här sortens fel kan vi upptäcka under förbesiktningen.